Технології для життєзабезпечення
DM проект
 

Проектування медичних закладів

     Проектування медичних установ виконує проектний відділ нашої фірми. Його фахівці володіють глибокими знаннями і великим досвідом подібних робіт. Всі особливості функціонування, розташування, взаємодії різних відділень нової лікарні будуть враховані при проектуванні, у тому числі - і майбутня модернізація.
     У проектуванні можна виділити декілька етапів, які наші проектанти виконують у тісній співпраці із замовником для своєчасного внесення змін і виправлення недоліків.
   

Проектування медичних закладів

     Аналіз завдань і підготовка Медичного завдання

     Медичне завдання і завдання на проектування визначають форму, структуру та призначення установи у відповідності з будівельними, санітарними та пожежними нормативами.

     1-Й ЕТАП ПРОЕКТУ

     Завдання на проектування та Медичне завдання входять до складу обов'язкових вихідних матеріалів для розробки проекту будівництва або реконструкції об'єкта охорони здоров'я і повинні включати в себе весь комплекс основних вимог Замовника відповідно до призначення, профілем, потужністю і штатними нормативами.

     Наша компанія на підставі побажань і попередніх оцінок майбутнього користувача об'єкта (як правило, медика за фахом), проводить самостійну оцінку можливості будівництва на обраному ділянці медичного закладу тієї чи іншої потужності або функціональної спрямованості, і після попереднього узгодження з користувачем і Замовником будівництва, готує від його імені Завдання на проектування та Медичне завдання, які в подальшому стають основою для розробки проектної документації.

     Розробка Медичної програми

     Медична програма задає набір приміщень і їх площі, штат обслуговуючого персоналу.

     2-Й ЕТАП ПРОЕКТУ

     Програма складається на основі рекомендацій нормативних документів з будівництва та організації роботи медичного закладу з урахуванням специфіки об'єкта, відображеної в Медичному завданні.

     «Медична програма" є складовою частиною «Технологічного завдання» і включає в себе перелік всіх структурних підрозділів проектованого об'єкта з зазначенням складу та нормативних площ всіх вхідних в ці підрозділи приміщень, а також розрахунок штатів.

     Сучасні медичні технології розвиваються стрімкими темпами, і, довіряючи нам підготовку «Програми», Ви можете бути впевнені, що вона буде не тільки відповідати всім нормативним вимогам, але буде складена на базі найсучасніших технологій.

     Стадія «Проект»

     Стадія «П» розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об'єкта, кошторисної вартості будівництва і техніко-економічних показників.

     3-Й ЕТАП ПРОЕКТУ

     Даний етап проекту поділяється на такі стадії:

 • Розробка схем розташування медичного обладнання та функціональних меблів в приміщеннях;
 • Підготовка технічних завдань за видами і обсягами інженерних ресурсів, споживаних технологічним обладнанням при його експлуатації;
 • Розробка технічних завдань на підводки інженерних комунікацій для забезпечення функціонування медичного обладнання за розділами:
  - Електропостачання;
  - Водопровід і каналізація;
  - Опалення, вентиляція та кондиціонування;
  - Медичні гази;
  - Слабкострумові мережі.


     Стадія «Робоча документація»

     Стадія «Р» розробляється для виконання будівельно-монтажних робіт. На цьому етапі розробляються детальні технічні завдання, креслення, специфікації і кошторису.

     4-Й ЕТАП ПРОЕКТУ

     Склад Технічних завдань стадії «Р»:

Дані про габарити та масу великих одиниць обладнання;

 • Завдання на пристрій заставних деталей в конструкціях для забезпечення монтажу обладнання і прокладання технологічних комунікацій;
 • Завдання на точки підключення обладнання до інженерних комунікацій (водопровід, каналізація, електропостачання, постачання медичними газами, місцеві відсмоктувачі вентиляції) із зазначенням характеристик вузлів підключень, їх точного розташування і т.п.;
 • Дані про види, кількісних і якісних характеристиках інженерних ресурсів, споживаних кожною одиницею встановлюваного технологічного обладнання;
 • Обсяги та характеристики стоків, викидів і інших виділень від працюючого обладнання.

 

     Проектування медичних установ виконує проектний відділ нашої фірми. Його фахівці володіють глибокими знаннями і великим досвідом подібних робіт. Всі особливості функціонування, розташування, взаємодії різних відділень майбутньої лікарні будуть враховані при проектуванні, у тому числі - і майбутня модернізація.

     У проектуванні можна виділити декілька етапів, які наші проектанти виконують у тісній співпраці із замовником для своєчасного внесення змін і виправлення недоліків.Проектування медичних установ виконує проектний відділ нашої фірми. Його фахівці володіють глибокими знаннями і великим досвідом подібних робіт. Всі особливості функціонування, розташування, взаємодії різних відділень майбутньої лікарні будуть враховані при проектуванні, у тому числі - і майбутня модернізація.

     У проектуванні можна виділити декілька етапів, які наші проектанти виконують у тісній співпраці із замовником для своєчасного внесення змін і виправлення недоліків.